ساخت پل عابر پیاده

g1

ساخت پل عابر پیاده

_

 پل عابر پیاده سازه ای است که  برای رفت و آمد راحت تر شهروندان در محل هایی که خودرو زیاد تردد دارو  و پرترافیک است نصب می شود و علاوه بر جنبه ایمنی برای شهروندان در جاهای پر ترافیک ، قابلیت نصب تابلوهای تبلیغاتی را نیز دارد که این مسئله در محل های پرترافیک علاوه بر تامین هزینه های ساخت پل ، میتواند برای کارفرما و شهرداری ها جنبه درآمدزایی نیز داشته باشد. این سازه ها بر روی حداقل دو یا سه پایه لوله ای یا چندوجهی با در نظر گرفتن طول پل عابر پیاده نصب می شوند.

نصب پل عابر پیاده

_

برای نصب پل عابر پیاده با توجه به طول زیاد جاده و خیابان  ابتدا ستون ها نصب و تراز می گردد. سپس عرشه را روی زمین در یک ، دو یا سه قسمت که مونتاژ شده است به وسیله یک یا دو جرثقیل بزرگ روی ستون ها قرار می دهند. در مرحله بعدی پل عابر پیاده محکم در محل مناسب نصب می شوند و در مرحله آخر راه پله ها و آسانسور ها نصب می شوند.سازه پل عابر پیاده ، لوله ای و توسط اتصال فلنچی به یکدیگر متصل می شوند.

58

مشاوره و ثبت سفارش ساخت پل عابر پیاده

مشاوره رایگان 85 40000 0919

نمونه کارها

_