ساخت ایستگاه اتوبوس

48

طراحی ایستگاه اتوبوس شهری بسیار مهم است و می‌تواند فاکتورهای مختلفی را تحت تأثیر قرار دهد. اتوبوس‌های شهری به عنوان وسیله‌ای تردد عموم مردم شناخته می‌شوند و اجرای آنها باید به شکلی باشد که درصد بالایی از مردم با کمترین زحمت به آن دسترسی داشته باشند. در ابتدا از ایستگاه های اتوبوس در جهت کارهای تبلیغاتی استفاده نمی شد و بعد از مدتی با توجه به افزایش استفاده مردم از وسایل نقلیه ای متوجه شدند که اگر به درستی ازین فضا استفاده شود، می توان در جهت تبلیغات هم استفاده کرد.

استاندارد ساخت ایستگاه

_

استاندارد ایستگاه اتوبوس برای هر بخش آن متفاوت است و هر کدام از آنها شامل موارد خاص خود می‌شود. این استانداردها ممکن است شامل مواد به کار رفته در ساخت ایستگاه شوند، یا حتی این احتمال وجود دارد که رنگ بدنه ایستگاه یا نحوه قرارگیری افراد در آنها نیز لحاظ گردد.از لحاظ طراحی فیزیولوژیکی، نحوه قرارگیری نیمکت‌ها و صندلی‌ها در داخل ایستگاه باید به شکلی باشد که کمترین فشار به عضلات مسافر وارد شود و آنها برای مدت زمانی که در ایستگاه هستند، فرصت کافی برای استراحت در اختیار داشته باشند. همچنین برای بخش‌های مختلف آن باید از متریالهای مناسب با حداقل وزن استفاده شود که جابجایی ایستگاه و نصب آن در شرایط مختلف راحت باشد.یکی دیگر از استانداردهای اجرای ایستگاه اتوبوس مربوط به استفاده از المان‌ها و نمادهای استاندارد در آن‌هاست.

50

مشاوره و ثبت سفارش ساخت ایستگاه اتوبوس

مشاوره رایگان 85 40000 0919

نمونه کارها

_