بیلبورد و عرشه پل

2666-billboard

بیلبوردهای تبلیغاتی

_

خیلی از افراد این فکر را در سر دارند برای اجرای یک کمپین تبلیغات محیطی نیازی به تعیین استراتژی نمی باشد و صرفا انتخاب چند بیلبورد و استرابرد می توان کمپین را اجرا کرد.اما این کار مانند هر حرفه دیگر نیاز به تجربه دارد که تیم مشکات می تواند شما را در این زمینه یاری نماید و مشاوره رایگان متناسب با شخصیت برند شما ارائه دهد.در زیر شما می توانید لیست بعضی از سازه های تبلیغاتی کشور به خصوص تهران را انتخاب و مشاهده نمایید.

عرشه های پل عابرپیاده

_

جدا از ابعاد عرشه های پل عابرپیاده که تقزیبا اندازه ی 3 در 25 دارند و بزرگ تر از یک بیلبورد تبلیغاتی است حضور این سازه تبلیغاتی در دید مقابل وسایل نقلیه ها که بدون انحراف چشم نسبت به بیلبوردهای تبلیغاتی که در کنار جاده یا خیابان ها هستند و فاصله نسبتا زیادی از حریم جاده قرار دارند تاثیر گذاری بیشتر خواهد داشت.همچنین با روشنایی مناسبی که دریافت می کنند در شب در ترافیک های سنگین تبلیغات شما جلوه ویژه تری پیدا خواهد کرد.

01-pol

لیست بیلبوردها و عرشه های پل

_
billboard-iconbillboard-icon

تهران بزرگ

لیست بیلبورد ها و عرشه های پل

تهران پردیس

لیست بیلبورد ها و عرشه های پل

تهران کرج

لیست بیلبورد ها و عرشه های پل

جاجرود

لیست عرشه های پل

تماست می تونه تحولی در کسب و کارت ایجاد کنه

مشاوره رایگان 85 40000 0919