خدمات چاپتبلیغات

خدمات چاپ

چاپ چاپ به معنی انتقال مطالب (متن نوشته شده، حروف، عکس، طرح، نقش و…) روی حامل چاپ (سطح چاپ شونده)…

خدمات روشناییتبلیغات

خدمات روشنایی

روشنایی وجود نور مناسب در روز و شب, در کیفیت و نمایش مناسب از مجموعه عوامل مطرح شده بسیار نقش…

طراحی گرافیکتبلیغات

طراحی گرافیک

طراحی از جمله مهم ترین عوامل تبلیغات مناسب و نتیجه بخش است و بعضی مواقع یک طراحی و اجرای جذاب…

بازاریابی دیجیتالیتبلیغات

بازاریابی دیجیتالی

دیجیتال مارکتینگ به مجموعه فعالیت هایی که جهت تبلیغ محصولات و خدمات با استفاده از ابزارهای دیجیتالی صورت می گیرد…

سمپلینگتبلیغات

سمپلینگ

سمپلینگ واژه سمپلینگ كه درلغت به معنای نمونه گیری و یا مزه كردن است ، دربازاریابی ارائه نمونه محصول است…

ابزارهای تبلیغات محیطیتبلیغات محیطی

ابزارهای تبلیغات محیطی

اشکال مختلف ابزارهای تبلیغاتی در حوزه رسانه محیطی: سازه های تبلیغاتی یکی از بهترین ابزارهای تبلیغاتی در رسانه محیطی محسوب…

تبلیغات محیطیتبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی

یکی از مزیت های فوق العاده تبلیغات محیطی که باعث برتری آن با سایر رسانه های تبلیغاتی دیگر گردیده به…