ساخت ایستگاه اتوبوساجاره بیلبورد

ساخت ایستگاه اتوبوس

ساخت ایستگاه اتوبوس از جمله مکان های مناسب برای تبلیغات محیطی، ایستگاه های اتوبوس می باشد.ایستگاه های اتوبوس همیشه مکان…

ساخت فضای تبلیغاتیاجاره بیلبورد

ساخت فضای تبلیغاتی

ساخت بیلبورد نیروی باد و طوفان مهمترین و اصلی ترین نیروی وارد بر یک بیلبورد تبلیغاتی است.عموما برای ساخت و…

خدمات چاپتبلیغات

خدمات چاپ

چاپ چاپ به معنی انتقال مطالب (متن نوشته شده، حروف، عکس، طرح، نقش و…) روی حامل چاپ (سطح چاپ شونده)…

خدمات روشناییتبلیغات

خدمات روشنایی

روشنایی وجود نور مناسب در روز و شب, در کیفیت و نمایش مناسب از مجموعه عوامل مطرح شده بسیار نقش…

طراحی گرافیکتبلیغات

طراحی گرافیک

طراحی از جمله مهم ترین عوامل تبلیغات مناسب و نتیجه بخش است و بعضی مواقع یک طراحی و اجرای جذاب…

بازاریابی دیجیتالیتبلیغات

بازاریابی دیجیتالی

دیجیتال مارکتینگ به مجموعه فعالیت هایی که جهت تبلیغ محصولات و خدمات با استفاده از ابزارهای دیجیتالی صورت می گیرد…

سمپلینگتبلیغات

سمپلینگ

سمپلینگ واژه سمپلینگ كه درلغت به معنای نمونه گیری و یا مزه كردن است ، دربازاریابی ارائه نمونه محصول است…