ساخت ایستگاه اتوبوساجاره بیلبورد

ساخت ایستگاه اتوبوس

ساخت ایستگاه اتوبوس از جمله مکان های مناسب برای تبلیغات محیطی، ایستگاه های اتوبوس می باشد.ایستگاه های اتوبوس همیشه مکان…

ساخت فضای تبلیغاتیاجاره بیلبورد

ساخت فضای تبلیغاتی

ساخت بیلبورد نیروی باد و طوفان مهمترین و اصلی ترین نیروی وارد بر یک بیلبورد تبلیغاتی است.عموما برای ساخت و…

خدمات چاپتبلیغات

خدمات چاپ

چاپ چاپ به معنی انتقال مطالب (متن نوشته شده، حروف، عکس، طرح، نقش و…) روی حامل چاپ (سطح چاپ شونده)…

ابزارهای تبلیغات محیطیتبلیغات محیطی

ابزارهای تبلیغات محیطی

اشکال مختلف ابزارهای تبلیغاتی در حوزه رسانه محیطی: سازه های تبلیغاتی یکی از بهترین ابزارهای تبلیغاتی در رسانه محیطی محسوب…

تبلیغات محیطیتبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی

یکی از مزیت های فوق العاده تبلیغات محیطی که باعث برتری آن با سایر رسانه های تبلیغاتی دیگر گردیده به…