ساخت فضای تبلیغاتی

ساخت فضای تبلیغاتی

ساخت بیلبورد نیروی باد و طوفان مهمترین و اصلی ترین نیروی وارد بر یک بیلبورد تبلیغاتی است.عموما برای ساخت و اجرای فونداسیون بیلبورد ها از فونداسیون وزنی(گسترده) و سنگین استفاده میکنند زیرا فونداسیون باید با وزن خود از واژگونی بیلبورد هنگام وزش بادهای شدید و طوفان ها جلوگیری نماید. برای پوشش رنگی سازه فلزی بهتر است از ضد زنگ زینک کرومات یا پوشش استر اپوکسی و برای رنگ سازه بیلبورد از رنگ پلی اورتان استفاده کرد.