پست الکترونیک: hi@meshcat.com مشاوره: ۸۵ ۴۰۰۰۰ ۰۹۱۹
پست الکترونیک: hi@meshcat.com مشاوره: ۸۵ ۴۰۰۰۰ ۰۹۱۹

بازار و بازاریاب

هرآنچه که از بازاریابی م خواهید بدانید

شاید شما هم تنها زمانی که با واژه بازاریاب برخورد کرده اید صفحات نیازمندی های، آگهی روزنامه ها باشد .

واژه بازاریاب شاید برای ما و در دیدگان ما، شغلی پرزحمت و کم در آمد باشد که تقریبا در هر عنوان شغلی می توان آگهی از آن در روزنامه ها دید.

اما در حقیقت واژه بازاریابی به چه معنی است و یا به اصلاح چه کسی بازاریاب است  ؟

و یا حتی در گام اول بازار به چه چیزی اطلاق می شد.

بازار چیست ؟

   بازار مکانی است که تمام خریداران و فروشندگان در آن منطقه جمع میشوند.

این منطقه ممکن است یک کشور،یک ایالت روستا و یا شهر باشد.

بازار مکانی است که کالاها و یا خدمات ارائه شده توسط فروشندگان برای ارزشیابی نیازها،تقاضا، و عرضه

با خریداران مبادله می شود.

در واقع می توانیم بگوئیم بازار مکانی است که نیازهای بالقوه خریداران و همچنین فروشندگان را برآورده می کند .

فی الحال بازار ممکن است موجودیت فیزیکی یا مجازی داشته باشد

و یا حتی در واقع این موجودیت محلی یا جهانی باشد.

پیروان کینز معتقدند که بازار به تنهایی قادر به ایجاد تعادل های بهینه نیست و شکست بازار باید با نظارت ها و دخالت های دولت جبران کرد!

ویژگی های بازار:

در واقع با توجه به تعریف ارائه شد برای یک بازار ، هر کدام از این موجودیت ها به عنوان یک بازار دارای

ویژگی خاص خود هستند.

در واقع بازار جای بهاست.

این ویژگی ها هم می تواند شامل تبادل و تجارت کالا شود در واقع یک بازار در معنی عام مکانی برای مبادله کالاست.

که این کالا در تعریف خود می تواند شامل خدمات هم شود .

این کالاها و خدمات را می توان با پول ،زمین یا برخی کالاهای دیگر مبادله کرد. مکانی است که شما می توانید

در مورد کالاهای خود مذاکره کنید.

پوشش همه نیازهای مشتری در آن امکان پذیر است.

این مکان برای نوآوری و ایجاد خلاقیت است که در آن پتانسیل یا ظرفیت برای خرید و فروش وجود دارد

میزان مصرف و همچنین موضوع تقاضا نیز در این مکان مشخص است.

 عناصر کلیدی بازار:

محل:

منطقه ای که مبادله کالاها یا خدمات بین یک فروشنده و خریدار اتفاق می افتد .

که می توان این منطقه و یا محل ، به عنوان یک موجودیت فیزیک و یا حتی مجازی به عنوان مثال بستر یک سایت باشد.

که این بستر یا محل باید برای هر دو طرف چه به عنوان فروشنده یا  خریدار مناسب باشد.

تقاضا:

یک بازار به عنوان یک موجودیت مستقل بر اساس تقاضا است که ادامه حیات می یابد .چه به عنوان تقاضا برای عرضه کالا یا خدمات  و یا چه به عنوان خریدار و نیازمند یک کالا یاخدمات.

فروشنده:

شخصی است که یک محصول یا خدمت و حتی تنوعی ازمحصولات  خدمات را به دیگران ارائه می دهد.

و در عوض آن ارزشی دریافت می کند.

خریدار:

خریدار در واقع شخصی است که به محصول خدمات نیاز دارد .

در عوض آماده پرداخت برخی از اقلام با ارزش است .که فروشنده در عوض محصول یا خدمات در خواست میکند.

در واقع مشتری بخش حیاتی و قلب هر کسب و کاری است .

مشتریان فعلی:

 مشتریانی هستند که حداقل یکبار از کالا و خدمات شرکت استفاده کرده اند.

این مشتریان بالقوه هستند که می توانند مشتری محصولات و خدمات شرکت باشند .

بخش مهمی از بازاریابی شناسایی این مشتریان است .

قیمت:

  هزینه یا مبلغی است که برای یک محصول یا خدمات پرداخت می شود که در یک بازار باید مقدار ثابتی باشد .

که در غیر اینصورت منجر به درگیری و همچنین عدم تعادل بین رابطه فروشنده و یا خریدار شود.

و در ادامه مشخصات یک محصول یا خدمت به عنوان عنصری برای ارائه در بازار توسط فروشنده به خریدار

باید شامل جزئیات و ویژگی های باشد

به عنوان یک محصول باید شامل مشخصات یک محصول ،مقدار مورد نیاز

مواد تشکیل دهنده مورد استفاده و تمام جزئیات دیگر محصول بسیار مهم است.زیرا سلیقه ها و نیازهای افراد متفاوت است .

همچنین لازم نیست آنچه را که برای کسی مناسب است برای دیگری هم مناسب باشد.

شاید این نکته ای است که شما به عنوان یک فروشنده برای عرضه کالا و یا خدمات خود آنرا در نظر بگیرید.

و حتی شاید تعیین بازار هدف و مشتریان هدف خود  که در ادامه به توضیح آن می پردازیم.

این همه عناصر کلیدی و اجزای تشکیل دهنده یک بازار  هستند که می تواند باعث ایجاد رشد و در نهایت پیشرفت یک بازار شوند .

یک بازار با تمام این عناصر بازار است که اگر حذف شود هیچ بازار در معنای واحد وجود ندارد.

  به عنوان مثال اگر که عنصر فروشنده را به عنوان عرصه کننده کالا یا خدمات حذف کنیم .

سوالی که ایجاد می شود در بازارما عرصه کننده کالا و یا خدمات را چه کسی به عهده می گیرد .

به همان شیوه هر عنصر نقش خود را دارا است.

شکست بازار:

یک اصطلاح اقتصادی است و نشان دهنده موفقیت و شرایطی در بازار است که کمیت محصول  مورد تقاضای مصرف کنندگان با مقدار تامین شده از طرف تامین کنندگان برابری ندارد .

در واقع عرضه و  تقاضا در تعادل نیست.

این نتیجه کمبود برخی عومل اقتصادی ایده آل است.

حال پس از بررسی واژه بازار به مفهوم بازریاب می پردازیم ، یابنده بازار!

بازار و بازاریاب دو عنصر ناگسستنی

بازریابی یک فرآیند مداوم است نه یک رویداد گسسته

که تمام روش های را که شرکت شما را به دنیا و مشتریان شما معرفی می کند.در شرایط عادی بازاریابی شدن هر جزئیاتی است که مصرف کنندگان در مورد شرکت شما درک می کنند .

هدف بازاریابی هدایت کردن روشی است که مردم درباره شرکت یا سازمان شما با تنظیم این جزئیات فکر می کنند.

بازاریابی می تواند مشخص کنند که آیا افراد محصولات شما را به عنوان یک ارزش انحصاری یا بهتر برای پول ببینند یا خیر ؟

درحالی که هدف بازاریابی سنتی تولید فروش یا ترافیک آنلاین است بازاریابی چریکی تنها بر روی خط پائین متمرکز است .

 به عبارت دیگر موفقیت یک کمپین تنها با سود حاصله از آن است و از آن اندازه گیری می شود .

تفاوت در دو روش است :

روش سنتی:

روش سنتی یک مونولوگ یا گفت و گوی یک طرفه است.

روش جدید:

یک گفت و گوی دو سویه یا دیالوگ ست.

بازاریابی تلفیقی از علم و هنر است و خلاقیت لازمه پیرو بردن در آن است .بازاریابی چرخ دنده و تبلیغات یکی از اجزای آن است .

برخی به اشتباه بازاریابی را با فروش به اشتباه می گیرند. بازاریابی به عنوان فرآیند مدیریتی – اجتماعی تعریف می شود که بواسطه آن افراد در گروه ها از طریق تولید و مبادله کالا  معامله بازار را بررسی کرد .

تعریف بازاریابی از دیدگاه اتحادیه بازاریابی آمریکا: (AMA)

American marketing association

بازاریابی آن فعالیت و همچنین مجموعه موسسه ها و فرآیندی است که در راستای ساخت،انتقال،تبادل آن پیشنهادهایی انجام می شود که برای مشتری ارباب رجوع،همکاران و در کل جامعه ارزشمند باشند.

موسسه بازاریابی چارترد:  (CIM)

Chartered institution marketing

بزرگترین مرکز جهان در زمینه بازاریابی است که در انگلستان فعالیت می کند و شامل چندین هزار عضو است .

بازاریابی از دیدگاه این شرکت فرآیند مدیریتی که که مسئول شناسایی،پیش بینی و برآورده کردن خواسته های مشتریان به روش سو دآور است.

اما بازاریابی از دیدگاه پیتر دراکر :

مبحثی بسیار گسترده تر از فروش است که اصلا به یک فعالیت مشخص محدود نمی شود و تمام بخش هایی که یک تجارت را در برمیگیرد. بازریابی، کلیت یک تجارت است که بر طبق نتیجه نهایی و از نگاه مشتری دیده می شود.

    بنابرین توجه و  قبول مسئولیت بازاریابی باید توسط تمام بخش های یک سازمان انجام شود .

پیتردراکر-از برجسته ترین نظریه پردازان جهان

جی کانرد لوینسون به ما می گوید که بازاریابی هر نوع تعامل و تجارتی است که شما با هرکسی داشته باشید که بخشی از تجارت شماست .

بازاریابی همچنین حقیقتی است که جذاب شده است .فرصتی برای شماست که از کسب و کار خود سود کنید فکر مردم را عوض کنید.

و شانس این است که با دیگر تجارت ها در جامعه و یا صنعت خود تعامل داشته باشید و فرآیندی برای ساخت روابط طولانی مدت است .

فرآیند مدیریت بازاریابی:

شامل شیوه هایی است که برای برآوردن نیاز مشتریان  ارزش ایجاد می کند.

این یک سری اقدامات و واکنش هایی بین مشتریان و شرکت هاست که تلاش می کنندبرای مشتریان ارزش ایجاد کنند و نیازهای مشتریان را برآورده کنند.در فرآیند بازاریابی ،وضعیت برای شناسایی فرصت ها مورد بررسی

قرار می گیرد.

استراتژی برای  پیشنهادات ارزشمند فرموله شود .

تصمیمات تاکتیکی گرفته می شود برنامه اجرا شده و نتایج مورد نظارت قرار می گیرد.

عناصر آمیخته بازاریابی:   (۴p)

منظور از آمیخته،آمیزه یا ترکیب این است که بین این اجزا یک نگرش سیستمی و هماهنگی برقرار باشد تا بتواند برمشتری اثر بگذارد. طراحی و توسعه آمیخته بازریابی که به آن نیز (چهار پی) نیز گفت می شود از وضایف اصلی مدیر بازاریابی است .

که یک موسسه برای نیل و دست یابی به اهداف بازارابی در بازر هدف اول از همه استفاده می کند .

مک کارتی یک طبقه بندی چهار مرحله /چهار عامله از  این ابزار ها معرفی کرده است :

محصول:

محصول ما می تواند کالا و یا خدمات مورد نظر ما باشد که دسته بندی برای کالا می تواند به صورت مصرفی و یا صنعتی مورد استفاده قرار گیرد در دسته بندی مصرفی دسته بندی است کالا توسط مشتریان خریداری می شود.

و در دسته بندی صنعتی برای تولید کالای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد .

نیاز مشخصی از مشتری ما را پاسخ بدهد

متفاوت محصول مشابه در بازار باشد

ارزش بهای که برای آن پرداخت شود داشته باشد

جذب علاقه مشتری شود

برند :

پیام شما را شفاف انتقال دهد

شما را معتبر کند

خریدارن شما را به وجدبیاورد

مشتریان شما را احساسی کندوباعث:  ایجاد وفاداری مشتری نسبت به برند و محصولات شما

مراحل عمر یک کالا :

              مرحله معرفی

                       مرحله رشد

                                مرحله بلوغ

                                         مرحله افول

محل عرضه (Place):

چگونه مصرف کننده به محصول یا خدمات شما دسترسی خواهد داشت؟
همه‌ی زمینه‌ها را در این مورد باید در نظر بگیریم که شامل:

  • کانال‌های توزیع
  • مناطق تحت پوشش
  • موجودی انبار برای کالا (یا ظرفیت ارائه خدمات)
  • حمل و نقل
  • لجستیک
  • و محل خروجی خرده فروشی می‌باشد.

قیمت:

تنها عنصر آمیخته بازایابی است که در آمد دارد .

قیمت یک کالا ضامن بقای یک شرکت است که با توجه به حداکثر سود باید مورد توجه باشد .

رهبری بازار توسط شما با قیمت گذاری توسط کارشناسان این عرصه است.

        قیمت گذاری به طور ساده یعنی تعیین قیمت برای کالا یا خدمت

قیمت گذاری فعالیتی مداوم و پیوسته است.

   تداوم  :

تغییرات محیطی و عدم ثبات شرایط بازاراست

که لزوم تعدیل قیمت را ایجاد کند .

قیمت یکی از مهم ترین عناصر آمخته بازاریابیه

و باید قیمت استراتژی را تاثیر گذار بدونیم .

(قیمت اصلی + درصدی به عنوان حاشیه سود )

قیمت گذاری برای مشتری است که فروشنده براساس پیش بینی از مبلغیه که مشتری برای خرید کالا حاضر به پرداخت را تعیین می کند .

فارق از آنکه قیمت تمام شده چقدر است .

قیمت گذاری بر اساس محصولات رقیب هاست .

به طور کلی اهدافی که شرکت ها از قیمت گذاری دنبال می کنند :

حفظ بقاء و ادامه حیات

به حداکثر رساندن سود فعلی

گرفتن عصاره بازار

پیشرو شدن از نظر کیفیت

برنامه‌های ترویجی (Promotion):

ارتباط برقرار کردن شما با مشتریان خود چگونه است؟
بیشتر کسب و کارها با به کاربردن ترکیبی از:

انواع بازارایابی:

بازاریابی فردی:

 بازاریابی از طریق فرد کلیدی در یک سازمان

۲. بازاریابی وابسته:

 پرداخت به افراد وابسته به منظور فرستادن بازدیدکننده/ مشتری به وبگاه/ کسب و کار شما

۳. بازاریابی چابک:

استفاده از روش‌های توسعه‌ی سریع و چابک در بخش بازاریابی

۴. بازاریابی الگوریتمی:

استفاده از نرم‌افزارهای الگوریتمی برای اجرای بازاریابی (نیمه)خودکار

۵. بازاریابی کمینی:

استفاده از فرصت‌های بازاریابی در یک رویداد مهم بدون پرداخت وجهی برای حمایت مالی از آن رویداد

۶. بازاریابی تحلیلی:

شیوه‌ها و مدل‌های کمی

۷. بازاریابی مقاله‌ای:

نوشتن مقاله (به صورت برخط و برون‌خط) برای تبلیغ کسب و کار

۸. بازاریابی b۲b صنعتی:

بازاریابی یک کسب و کار در میان کسب و کارهای دیگر

۹. بازاریابی مصرف:

بازاریابی در بین مصرف‌کنندگان

۱۰. بازاریابی فرد به فرد:

بازاریابی در بین افراد برای کسب و کار و زندگی

۱۱. بازاریابی رفتاری:

هدف‌گذاری آگهی‌های تبلیغاتی/ پیشنهادهای ویژه بر اساس رفتار کاربر

۱۲. بازاریابی کلاه سیاه:

در درجه‌ی اول در سئو، فریب دادن غیراخلاقی موتورهای جست و جو برای به‌دست آوردن رتبه‌ی بهتر

۱۳. بازاریابی برند:

توسعه‌ی برند شما، اغلب با بازاریابی مستقیم مقایسه می‌شود

۱۴. بازاریابی همهمه‌ای:

واداشتن آدم‌ها به صحبت درباره‌ی کالای شما، مشابه بازاریابی ویروسی است

۱۵. بازاریابی مرکز تماس:

بازاریابی تلفنی از راه دور و رسیدگی به تماس‌های مشتریان بالقوه و فعلی

۱۶. بازاریابی دانشگاهی:

بازاریابی در بین دانشجویان، نمایندگان دانشجویان (اغلب توسط خود دانشجویان)

۱۷. بازاریابی کاتالوگ:

بازاریابی از طریق کاتالوگ‌های چاپی که با پست ارسال می‌شود

۱۸. بازاریابی سببی:

بازاریابی کسب و کارها با هم‌کاری مراکز غیرانتفاعی برای کسب سود متقابل

۱۹. بازاریابی با کمک سلبریتی‌ها:

استفاده از سلبریتی‌ها به عنوان سخنگو، برای تایید یا اعلام رضایت

۲۰. بازاریابی کانال:

تبلیغات بازاریابی از طریق عمده‌فروش‌ها، توزیع‌کنندگان، و نمایندگان فروش

۲۱. بازاریابی حلقه بسته:

سنجش بازده سرمایه از چرخه‌ی بازاریابی تا فروش

۲۲. بازاریابی ابری:

استفاده از اپلیکیشن‌های اجاره‌ای (SaaS) برای بازاریابی

۲۳. بازاریابی تعاونی:

شرکت‌ها با همکاری هم محصول، خدمت یا برندی را که به‌طور مشترک توسعه داده‌اند بازاریابی می‌کنند

۲۴. بازاریابی همگانی:

شرکت دادن جامعه در توسعه‌ی یک کمپین بازاریابی

۲۵. بازاریابی گروه اجتماعی:

بازاریابی از طریق ساخت یک گروه اجتماعی برخط

۲۶. بازاریابی محاسباتی:

 معادل مهندسی مالی در بازاریابی

۲۷. بازاریابی محتوا:

 تولید محوای مفید یا سرگرم‌کننده برای مخاطب

۲۸. بازاریابی مفهومی:

 انتقال پیام‌ها/ پیشنهادهای مرتبط و بهینه، به ویژه به صورت برخط

۲۹. بازاریابی مجادله ای یا بحث برانگیز:

 جلب توجه از طریق بحث یا کشمکش

۳۰. بازاریابی مکالمه‌ای:

 مشارکت فعالانه در مکالمه‌ای دو طرفه با مصرف‌کنندگان

۳۱. بازاریابی نرخ تبدیل:

بهینه‌سازی نرخ تبدیل در بازاریابی و فروش برخط

۳۲. بازاریابی محتوای تبدیل:

 ترکیبی از بازاریابی محتوا و بازاریابی نرخ تبدیل

۳۳. بازاریابی شرکت‌های بزرگ:

 بازاریابی کل شرکت و استانداردهای مربوط به آن، به ویژه شرکت‌های چند محصولی

۳۴. بازاریابی هم زمانی یا همکاری:

 همکاری در بازاریابی، بسته‌بندی محصول، تبلیغ چند محصول در کنار هم، اعطای گواهی‌نامه و غیره

۳۵. بازاریابی فرهنگی:

 محتوای برندسازی‌شده، تلفیق فرهنگ و بازاریابی

۳۶. بازاریابی داده ها (تحت وب):

 استفاده از داده ها به عنوان یک کانال بازاریابی، به ویژه با وب معنای

۳۷. بازاریابی پایگاه داده ها (دیتابیس):

 استفاده از پایگاه‌های داده ها، از قبیل سیستم‌های CMR، برای پیش بردن برنامه‌های بازاریابی

۳۸. بازاریابی مبتنی بر داده:

 استفاده از داده‌ها، به ویژه داده‌های تحلیلی برای تصمیم‌های بازاریابی مستقیم

۳۹. بازاریابی دیجیتال:

بازاریابی از طریق کانال‌های دیجیتال، در درجه‌ی اول اینترنت

۴۰. بازاریابی مستقیم:

 بازاریابی مستقیم در بین مخاطبان، اغلب بدون استفاده از تلویزیون، رادیو، یا آگهی‌های چاپی

۴۱. بازاریابی واکنش مستقیم:

 بازاریابی مستقیم که صراحتا برای گرفتن واکنش طراحی شده‌است

۴۲. بازاریابی تخریب‌کننده:

 به کارگیری نوآوری تخریب‌کننده در بازاریابی برای ایجاد بازارهای جدید

۴۳. بازاریابی تنوع بخشی:

بازاریابی در بین مخاطبانی که در گروه‌های فرهنگی مختلف قرار می‌گیرند، یعنی بازاریابی درون فرهنگی

۴۴. بازاریابی خانه به خانه:

فروشنده خانه به خانه در می‌زند

۴۵. بازاریابی قطره‌ای یا چکه ای:

 ارسال پیام‌های از قبل طراحی‌شده به مشتریان بالقوه و مشتریان فعلی بر اساس یک برنامه‌ی مشخص

۴۶. بازاریابی ایمیلی:

 ارسال ایمیل به مشتریان بالقوه و مشتریان فعلی یا از طریق اجاره‌ی فهرست ایمیل یا اجازه گرفتن

۴۷. بازاریابی کارآفرینی:

 بازاریابی در استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید، اغلب به سبک چریکی

۴۸. بازاریابی اخلاقی:

 اخلاق‌مداری در بازاریابی به منظور مسئولیت‌پذیری از نظر اجتماعی و اخلاقی

۴۹. بازاریابی رویداد یا گردهمایی:

 برگزاری رویدادهایی از قبیل نمایشگاه، کنفرانس، سمینار، جشنواره

۵۰. بازاریابی برق آسا یا اعزامی:

 ایجاد بازارهای جدید قبل از رقبا

۵۱. بازاریابی تجربی:

 فراهم کردن امکان تعاملات حسی با برندها

۵۲. بازاریابی فیس‌بوک:

 بازاریابی در فیس‌بوک و از طریق فیس‌بوک

۵۳. بازاریابی میدانی:

 آدم‌ها شخصا “در میدان” فروش و بازاریابی را انجام می‌دهند

۵۴. بازاریابی جغرافیایی:

 هدف‌گذاری تاکتیک‌های بازاریابی، از قبیل قیمت و تبلیغات، براساس موقعیت جغرافیایی

۵۵. بازاریابی جهانی:

 بازاریابی محصولات/ سازمان‌ها در سراسر جهان، استراتژی و ساختار جهانی

۵۶. بازاریابی سبز:

تبلیغ روشن و صریح محصولاتی که سازگار با محیط زیست هستند

۵۷. بازاریابی چریکی (در مقاله آینده از این نوع و سبک بازاریابی بیشتر خواهیم دانست):

 بازاریابی با بودجه‌ی کم و اثربخشی زیاد، عموما در کارآفرینی

۵۸. بازاریابی افقی:

 پیام مشابه در بین گروه‌ها/ صنایع مختلف، در مقابل بازاریابی عمودی

۵۹. بازاریابی جذب‌کننده:

 جذب کردن مشتریان از طریق محتوا، به جای انتشار آگهی‌های تبلیغاتی یا تماس‌های سرد

۶۰. بازاریابی صنعتی:

 بازاریابی b۲b اما به طور خاص در میان سازمان‌های بزرگ، به‌ویژه تولیدکنندگان

۶۱. بازاریابی نفوذی:

 تمرکز روی متقاعد کردن چند فرد بانفوذ در یک بازار

۶۲. بازاریابی اطلاعاتی:

ارائه‌ی مفید/ آموزشی برای پرورش مخاطب، مانند بازاریابی محتوا

۶۳. بازاریابی درون بازی:

تبلیغات در قالب بازی‌های کامپیوتری، که با عنوان تبلیغ‌بازی و تبلیغات درون بازی نیز شناخته می‌شود

۶۴. بازاریابی درون فروشگاهی:

 تبلیغات در محل یک خرده‌فروشی

۶۵. بازاریابی یکپارچه:

 هماهنگ‌سازی و پکپارچه‌سازی ابزارها، کانال‌ها، و وسایل مختلف بازاریابی

۶۶. بازاریابی تعاملی:

 تعامل بین بازاریاب‌ها و مشتریان بالقوه، عموما به صورت برخط

۶۷. بازاریابی اینترنتی:

 مترادف بازاریابی برخط و بازاریابی تحت وب

۶۸. بازاریابی داخلی:

 بازاریابی در بین کارمندان همان شرکت برای همگام شدن با تجربه‌ی مشتری

۶۹. بازاریابی بین‌المللی:

 بازاریابی در آن سوی مرزهای کشوری، همان بازاریابی جهانی

۷۰. بازاریابی کلیدواژه:

 تحقیق و بهینه‌سازی کلیدواژه‌ها در بازاریابی موتور جست و جو (سرچ مارکتینگ)

۷۱. بازاریابی سمت چپ مغز:

 تقریبا مترادف بازاریابی تحلیلی

۷۲. بازاریابی محلی:

 هدف‌گذاری آگهی‌های تبلیغاتی برای حمایت از فروشگاه‌هایی که در دنیای واقعی حضور فیزیکی دارند

۷۳. بازاریابی دنباله دار یا دم بلند:

 بازاریابی در بسیاری از بخش‌های کوچک بازار که در مجموع گروه بزرگی از مخاطبان را ایجاد می‌کند

۷۴. بازاریابی وفاداری:

 تمرکز روی رشد و حفظ مشتریان فعلی، مثلا برنامه‌های اعطای هدیه

۷۵. بازاریابی موبایلی:

 بازاریابی‌ای که پیام آن از طریق دستگاه‌های موبایل مانند گوشی‌های هوشمند ارائه می‌شود

۷۶. بازاریابی چندکانالی:

 استفاده از کانال‌های مختلف برای دست یافتن به مشتری

۷۷. بازاریابی چند فرهنگی:

 پیگیری مخاطبان با نژادهای مختلف به واسطه‌ی محصولات، تبلیغات، تجربیات

۷۸. بازاریابی چند سطحی:

 بازاریابی به واسطه‌ی به کارگیری دیگران، که آنها را افراد بیش‌تری را به کار می‌گیرند؛ مانند طرح‌های هرمی

۷۹. بازاریابی عصبی (نورو مارکتینگ):

 تلفیق مغز/ علم شناختی و بازاریابی

۸۰. بازاریابی رسانه‌های جدید:

 اساسا مترادف با بازاریابی برخط، این اصطلاح در حال منسوخ شدن است

۸۱. بازاریابی خبرنامه ای:

 ارائه‌ی خبرنامه به مخاطب هدف به‌طور مرتب از طریق ایمیل یا به صورت چاپی

۸۲. بازاریابی جاویژه یا ويژه بازار(نیش مارکتینگ):

هدف قرار دادن مخاطبان بخش‌های خیلی خاص (

۸۳. بازاریابی غیرسنتی:

شیوه‌های خارج از عرف، مثل شیرین کاری‌های تبلیغاتی، بازاریابی چریکی

۸۴. بازاریابی برون‌خط (آفلاین):

 تمام فعالیت‌های بازاریابی که به‌صورت برخط انجام نمی‌شود، بازاریابی سنتی

۸۵. بازاریابی فرد به فرد:

 بازاریابی در بین فرد به فرد مشتریان؛ شناسایی، تفاوت قائل شدن، تعامل، شخصی‌سازی

۸۶. بازاریابی برخط (آنلاین):

بازاریابی به صورت برخط، همان بازاریابی اینترنتی یا تحت وب

۸۷. بازاریابی نقاط دور:

 برقراری ارتباط با مشتریان بالقوه از طریق آگهی‌های تبلیغاتی، تماس‌های سرد، اجاره‌ی فهرست ایمیل‌ها؛ متضاد بازاریابی جذب‌کننده

۸۸. بازاریابی در فضای باز:

 مثال: آویزان کردن وسایل تبلیغاتی، تبلیغ روی ماشین، بیلورد، بالون‌های تبلیغاتی

۸۹. بازاریابی بیرون از خانه:

 بازاریابی در مکان‌های عمومی، مثل بازاریابی در فضای باز

۹۰. بازاریابی عملکرد:

 بازاریابی مبتنی بر معیارهای عملکرد و بازده سرمایه

۹۱. بازاریابی اجازه‌ای:

 الهام بخشیدن به مخاطب برای این‌که بخواهد حرف‌هایتان را بشنود

۹۲. بازاریابی شخصی‌سازی شده:

 مانند بازاریابی فرد به فرد، از جمله شخصی‌سازی محصول

۹۳. بازاریابی اقناعی:

 اقتباس‌شده از “معماری اقناعی” برای بازاریابی موثر تحت وب

۹۴. بازاریابی در محل فروش:

 تبلیغات برای مشتری در محل خرید در فروشگاه

۹۵. بازاریابی پس از کلیک:

 تجربه‌ی کاربر پس از کلیک روی یک آگهی یا ایمیل، مثل صفحاتی که کاربر پس از کلیک به آن وارد می‌شود

۹۶. بازاریابی کلیکی یا PPC پرداخت در ازای هر کلیک:

 بازاریابی پرداخت در ازای هر کلیک در موتورهای جست و جو، شبکه‌های تبلیغاتی، وب‌گاه‌های اجتماعی

۹۷. بازاریابی محصول:

 بازاریابی یک محصول در مقابل بازاریابی کل شرکت

۹۸. بازاریابی ترویجی:

 به‌طور گسترده، تقریبا هر نوع بازاریابی به منظور جذب مشتریان

۹۹. بازاریابی مجاورتی:

 توزیع بومی‌سازی شده‌ی تبلیغات مربوط به یک محل به صورت وایرلس (آفلاین یا برون‌خط)

۱۰۰. بازاریابی کششی:

 ارسال پیام‌ها به مشتریان بالقوه، مترادف بازاریابی جذب‌کننده

۱۰۱. بازاریابی فشار:

 مشتری بالقوه خود به دریافت پیام از شما رغبت نشان می‌دهد، مترادف بازاریابی از نقاط دور

۱۰۲. بازاریابی بلادرنگ:

 شتاب بخشیدن به بازاریابی در عصر سرعت

۱۰۳. بازاریابی ارجاعی:

 تشویق/ انگیزه‌بخشی به مشتریان فعلی برای ارجاع دادن مشتریان جدید به شما

۱۰۴. بازاریابی رابطه‌ای:

 تاکید بر ساختن روابط بلندمدت با مشتریان

۱۰۵. بازاریابی مجدد:

معنی نوین: تبلیغاتی که از نظر رفتاری هدف‌گذاری شده‌است

۱۰۶. بازاریابی پاسخگویی:

 پاسخ دادن به کاربران نهایی با پیام‌های شخصی‌سازی شده

۱۰۷. بازاریابی علمی:

 به کار بردن شیوه‌های آزمون‌سازی/ آماری تحلیلی در بازاریابی

۱۰۸. بازاریابی جست و جو اینترنتی (سرچ مارکتینگ):

 تبلیغات ارگانیک و هزینه‌دار از طریق گوگل، بینگ، و غیره

۱۰۹. خودبازاریابی:

 بازاریابی خودتان، که با عنوان برندسازی شخصی نیز شناخته می‌شود

۱۱۰. بازاریابی خدمات:

 رویکردهایی برای فروش خدمات به جای محصولات

۱۱۱. بازاریابی سایه‌ای:

 بازاریابی غیرمنتظره خارج از کنترل بخش بازاریابی

۱۱۲. بازاریابی خریداران:

 درک چگونگی خرید مصرف‌کننده در کانال‌ها و قالب‌ها

۱۱۳. بازاریابی اجتماعی:

 تغییر رفتار آدم‌ها به سوی بهتر شدن، با بازاریابی رسانه‌های اجتماعی اشتباه نشود

۱۱۴. بازاریابی رسانه‌های اجتماعی:

تعامل با مشتریان بالقوه در کانال‌های رسانه‌های اجتماعی

۱۱۵. بازاریابی ورزشی:

استفاده از رویدادهای ورزشی، تیم‌ها و ورزشکاران برای تبلیغ محصولات

۱۱۶. بازاریابی مخفی کاری:

 شیوه‌های بازاریابی محرمانه در بین آدم‌ها، بازاریابی مخفی

۱۱۷. بازاریابی خیابانی:

 بازاریابی غیرمرسوم در مکان‌های عمومی به منظور مجذوب کردن مشتریان بالقوه

۱۱۸. بازاریابی فنی:

 بازاریابی با عمق فنی برای مخاطب فنی

۱۱۹. بازاریابی تلفنی:

 تماس تلفنی با آدم‌ها به همراه سبک صحبت متقاعدکننده، معمولا دعوت‌نشده

۱۲۰. بازاریابی مبتنی بر آزمون:

محک زدن ایده‌های بازاریابی به صورت سیستماتیک و تکرارشونده

۱۲۱. بازاریابی زمان:

تحقیق درباره‌ی زمان عرضه و تبلیغ محصولات در بازار

۱۲۲. بازاریابی نمایشگاهی:

 زیرمجموعه‌ی بازاریابی رویداد، به نمایش گذاشتن و تبلیغ در نمایشگاه‌ها

۱۲۳. بازاریابی سنتی:

شیوه‌ها و کانال‌های بازاریابی دوره‌ی قبل از اینترنت

۱۲۴. بازاریابی مخفی:

 زمانی که مصرف‌کنندگان نمی‌دانند به‌طور پنهانی در حال بازاریابی شدن هستند

۱۲۵. بازاریابی تولیدشده توسط کاربر:

 بازاریابی ایجادشده توسط مصرف‌کنندگان، بازاریابی همگانی

۱۲۶. بازاریابی عمودی:

 شکل‌دهی متفاوت به یک راه‌حل برای برای صنایع متفاوت

۱۲۷. بازاریابی ویدیویی:

گنجاندن ویدیو در بازاریابی برخط، با اتکا بر یوتیوب

۱۲۸. بازاریابی ویروسی:

استفاده از شبکه‌های اجتماعی موجود برای گسترش یک ایده‌ی بازاریابی

۱۲۹. بازاریابی تحت وب:

 بازاریابی در وب‌سایت‌ها، مترادف بازاریابی برخط (

 وقتی مشتریان راضی پیام بازاریابی شما را گسترش می‌دهند

۱۳۰. بازاریابی دهان به دهان:

 وقتی مشتریان راضی پیام بازاریابی شما را گسترش می‌دهند

۱۳۱. بازاریابی جوانان:

تبلیغ یک محصول به نحوی که باعث شود مصرف کننده خودش به دنبال آن برود

۱۳۲. بازاریابی معکوس:

هدف‌گذاری مخاطبان جوان، اغلب با استفاده از کانال‌های در حال ظهور انواع

۱۳۳. بازاریابی پستی مستقیم:

ارسال تبلیغات کاغذی ( چاپی )  یا اطلاعات دیگر به لیستی مشخص از آدرس‌ها که معمولا در یک منطقه جغرافیایی خاص قرار دارند

۱۳۴. بازاریابی بسته دستمال کاغذی:

خواستگاه آن ژاپن است و مردم پیام خود را بر روی بسته های دستمال کاغذی درج می کنند و با دادن آن به صورت رایگان به مخاطبین پیام را به راحتی به دست مخاطب خود می رسانند.

۱۳۵. بازاریابی ریشه ای یا مردمی:

در این نوع از بازاریابی به جای تولید یک محتوا یا پیام برای مردم و امید به پذیرش آن توسط مردم، بر گروه کوچکی از مردم تمرکز می کنیم و امیدواریم که مردم پیام ما را بین گروه های بزرگ تری از مردم گسترش دهند.

۱۳۶. بازاریابی رهبری فکری:

جا انداختن یک شرکت یا بنگاه به عنوان رهبر فکری در بازار مربوطه.

۱۳۷. بازاریابی منتظر ماندن:

برقراری ارتباط و رساندن پیام به مخاطب در هر نقطه و زمانی که وی آمادگی پذیرش پیام شمارا داشته و البته منتظر چیزی است.

۱۳۸. بازاریابی خیریه ای:

جذب مشتری با اعلام خبر این که ر ازای خرید آن ها محصولات شرکت بین نیازمندان توزیع می شود.

۱۳۹. بازاریابی تراکنشی :

اعطای تخفیف و سایر مزایا به خریداران به ازای تراکنش های خرید بعدی.

۱۴۰ . بازاریابی اوانجلیسم :

پرورش طرفداران دو آتشه یا متعصب برای ترویج ، دفاع، و خرید چشم بسته محصولات و هواداری برند شما.

۱۴۱. بازارایابی اشانتیونی یا نمونه مجانی :

دادن جایزه یا محصول مجانی یا فروش محصولات و خدمات به قیمت های پایین تر برای فروش تقویت فروش محصولات و خدمات مرتبط.

۱۴۲. بازاریابی بالای خط [ATL]:

در این بازاریابی از رسانه های ارتباط جمعی برای مخاطبان به طور گسترده استفاده می شود. مثلا فرد برای بازاریابی از وبلاگ نویسی و وبسایت استفاده میکند.

۱۴۳. بازاریابی وابستگی:

این بازاریابی به بازاریابی مشارکتی نیز معروف است بر مبنای رابطه مشارکتی و همکاری دو طرفه سودمند مبتنی است.

۱۴۴. بازاریابی اتحاد متقابل(ائتلافی):

همانند بازاریابی وابستگی یا مشارکت، بازاریابی اتحاد متقابل هم در اثر تشریک مساعی دو شرکت ایجاد می شود.

۱۴۵. بازاریابی تکمیلی(افزوده):

بازاریابی افزوده ایده ای است که ارزشی را به طور انتخابی به کار اضافه میکند که پیشنهادی خلاقانه است.

۱۴۶. بازاریابی زیر خط[BTL]:

این نوع بازاریابی از هیج رسانه جمعی مانند تلویزیون و رادیو و … استفاده ای نمی کند.

۱۴۷. بازاریابی کلیک و ملات Click & Mortar or Click & :Brick

بازاریابی بر مبنای خرده فروشی است.

۱۴۸. بازاریابی فراخوان عملCall-to-action [CTA]

این بازاریابی به هر وجه بازاریابی آنلاین گفته می شود که باعث می شود کسی اقدام خاصی انجام دهد. فراخوان عمل یکی از عناصر کلیدی جذب مخاطب هدفمند است و باید در همه ی فنون بازاریابی مانند : ایمیل، به روز رسانی رسانه های اجتماعی، مطالب مطبوعات، تبلیغات بازرگانی و غیره استفاده شود.

۱۴۹. بازاریابی محدوده نزدیک Close range marketing CRM

بازاریابی محدوده نزدیک با عنوان بازاریابی مجاورتی نیز شناخته می‌شود. امروزه از وای‌فای و بلوتوث برای ارسال پیام‌های تبلیغاتی محصولات و خدمات‌ به گوشی‌های هوشمند و تبلت‌های مشتریانی استفاده می شود که در یک محدوده‌ی نزدیک قرار گرفته اند.

۱۵۰. بازاریابی متمرکز:

بازاریابی متمرکز زمانی صورت می گیرد که یک شرکت یک محصول را به طور خاص برای یک بازار کاملا مشخص توسعه داده است. بازاریابی متمرکز وقتی به کار می‌آید که شرکتی با محدودیت منابع روبرو باشد. در این حالت شرکت به‌جای دنبال کردن  سهم کوچکی از یک بازار بزرگ، تلاش می‌کند سهم نسبتاً بزرگی از یک یا چند بازار فرعی را به دست آورد.

۱۵۱. بازاریابی مصرف کننده:

نوعی از بازاریابی است که محصول را بدون واسطه و مستقیم به مصرف کننده می رساند.

۱۵۲. بازاریابی تعاونی:

بازاریابی تعاونی زمانی اتفاق می افتد که دو یا چند شرکت برای فروش محصول یا خدمات با هم مشارکت کنند.

۱۵۳. بازاریابی رسانه های متقاطع(رسانه های صلیبی)Cross :media marketing

در این بازاریابی، استفاده از کانالهای چندگانه نظیر ایمیل، نامه، صفحات وب و نظیر آن در جهت ارائه اطلاعات در خصوص محصولات و خدمات به مشتری در جریان ترویج متقابلpromotion-Cross ،بکار گرفته می شود.

۱۵۴. بازاریابی گریزی یا De marketing

یک شیوه عجیب و غریب بازاریابی است برای زمانی که کسب و کارها تصمیم به کاهش تقاضا یا محدود کردن رشد کالایی کنند. مثلا یک سوپر مارکت ممکن است برای جلوگیری از تجمع روز جمعه ها در فروشگاهش برای روز شنبه تخفیف بزند.

۱۵۵. بازاریابی دفاعی:

بازاریابی دفاعی هر شکل از بازاریابی است که برای محافظت از موقعیت یک شرکت در یک بازار طراحی شده است.

۱۵۶. بازاریابی پست مستقیم:

در بازاریابی مستقیم پستی با استفاده از آگهی ها و نامه ها از طریق پست با مخاطبان ارتباط برقرار می شود.

۱۵۷. بازاریابی تجارت الکترونیک:

این نوع بازاریابی همه چیز در مورد افزایش آگاهی درباره برندها و کالاهای فروشگاه های آنلاین است.

۱۵۸. بازاریابی قومی  Ethnic marketing

نوعی از بازاریابی فرهنگی است که نشان می دهد همه افراد یکسان نیستند و هر کسب و کاری باید بتواند مخاطبان خاص خود را از نظر قومیت و فرهنگ بشناسد.

۱۵۹. بازاریابی جانبی:

بازاریابی جانبی جزیی بازاریابی است که هدف آن جذب بخش هایی از بازار است که به واسطه رقابت موجود تاکنون خوب عمل نکرده است.

۱۶۰. بازاریابی بدون عوض؛ شبه رایگان Freebie Marketing

در این حالت، محصول را باقیمت بسیار ناچیز فروخته و یا کاملا رایگان به مشتری ارائه می نمایند. هدف، فروش سایر تجهیزات تکمیل کننده این نوع محصولات یا خدمات در مراحل بعدی به همان مشتری است.

۱۶۱. بازاریابی کالاها:

کسب و کارها از بازاریابی کالاها برای افزایش فروش یک محصول فیزیکی استفاده می کنند.

۱۶۲. بازاریابی با رویکرد انسانی:

بازاریابی انسانی بازاریابی است که خواستار تجدیدنظر در نیازهای انسانی به سمت ارزش ها و احساسات خاص است.

۱۶۳. بازاریابی صنعتی:

این بازاریابی زمانی اتفاق می افتد که یک کسب و کار سعی می کند فروش محصولات یا خدمات صنعتی را به صنعت دیگری انجام دهد.

۱۶۴. بازاریابی انبوه:

نوعی از بازاریابی است که با هدف فروش محصولی به تعداد زیادی از مردم صورت می گید.

۱۶۵. بازاریابی کلان (مگا مارکتینگ):

مگا مارکتینگ، هماهنگی استراتژیک توانایی ها و قابلیت های اقتصادی، روان شناختی، سیاسی و روابط عمومی به منظور کسب همکاری تعدادی از گروه ها برای ورود یا کار در یک بازار خاص است.مسئله ورود به بازارهای بن بست مستلزم استفاده از شیوه مگا مارکتینگ است.

۱۶۶. بازاریابی شبکه ای:

بازاریابی شبکه ای اسراتژی بازاریابی است که هدف آن کسب درآمد از فروش کالاها به مشتریان است، به شیوه ای که یک تیم از افراد زیردست شما همان کار را انجام می دهند و همان کالا را به صورت زیر مجموعه میفروشند.

۱۶۷. بازاریابی بهترین قدم بعدی:

این نوع بازاریابی در تعاملات با مشتری” بهترین قدم بعدی” (Next-Best-Action) را پیشنهاد می کند. این روش می تواند بسته به مشتری، محصول و محل پاسخ بدهد و مکاتبات خودکار تولید کند.

۱۶۸. بازاریابی تهاجمی:

این بازاریابی زمانی انجام می شود که یک برند نقاط ضعف یک رقیب را در معرض نقاط قوت خود قرار می دهد.

۱۶۹. بازاریابی سازمانی:

این نوع بازاریابی برای ایجاد، حفظ یا تغییر افکار عمومی یک سازمان فعالیت می کند.

۱۷۰. بازاریابی مشارکتی:

بازاریابی مشارکتی در مورد همکاری یک کسب و کار با یک فرد یا کسب و کار دیگر است، زیرا آنها ارتباطی با یک منطقه از بازار دارند که شما علاقه مند به فروش در آن بازار هستید.

۱۷۱. بازاریابی شخصی:

هدف بازاریابی شخصی  ایجاد، حفظ و یا تغییر افکار عمومی از چیزی یا کسی است.

۱۷۲. بازاریابی روابط عمومی PR marketing

بازاریابی PR با رسانه ها فعالیت می کند تا نسبت به برند یا  محصول آگاهی بخشی کند.

۱۷۳. بازاریابی خرده فروشی:

بازاریابی خرده فروشی، ارتقاء کالاها و خدمات در محیط خرده فروشی است.

۱۷۴. بازاریابی کمبود:

بازاریابی کمبود بازاریابی است که بر ترس مشتريان برای از دست رفتن چیزی تأثیر می گذارد.

۱۷۵. بازاریابی فصلی:

بازاریابی فصلی نوعی از بازاریابی محصول یا خدمات در فصول خاصی از سال است.

۱۷۶. بازاریابی تفنگ شاتگان:

بازاریابی تفنگ شاتگان یک نظریه بازاریابی است که بخش بزرگی از افراد جامعه را شامل می شود. این یک اصطلاح دیگر برای بازاریابی انبوه است. بازاریابی شاتگان معمولا تعداد زیادی از افراد را جذب می کند، که معمولا کیفیت پایینی دارند.

۱۷۷. بازاریابی همزمانی Synchro marketing

در بعضی از مواقع عرضه و تقاضا در بازار با هم یکسان نیستند یعنی ممکن است در بعضی از فصول سال عرضه بیشتر از تقاضا و برعکس در فصول دیگری از سال تقاضا بیشتر از عرضه باشد. مثلا یک شرکت که استخر متحرک شنا می فروشد در زمستان بازار فروش خوبی ندارد اما در تابستان بسیار پررونق است.

استراتژی مدیر بازاریابی در این شرایط، تنظیم تقاضا و هماهنگ و همزمان کردن آن با عرضه است یعنی تبدیل تقاضای نامنظم به تقاضای منظم از لحاظ زمانی می باشد و مدیران بازاریابی سعی می کنند با ایجاد انگیزه، تبلیغات و ترفیعات الگوی تقاضا را تغییر داده و آن را تعدیل نمایند که به این وظیفه، بازاریابی همزمانی یا تعدیلی اطلاق می شود.

۱۷۸. بازاریابی هدفمند:

بازاریابی هدفمند بازاریابی است که به شدت متمرکز بر یک مخاطب به خوبی تعریف شده است.

۱۷۹. بازاریابی تجاری:

بازاریابی تجاری هر نوع فعالیت بازاریابی است که توسط تولید کنندگان مورد استفاده قرار می گیرد و به ترویج محصول و در نهایت فروش آن کمک می کند.

۱۸۰. بازاریابی صوتی:

بازاریابی صوتی (صدا)  استفاده از یک تن صدای خاص  برای به حداکثر رساندن فروش محصول است.

و اما کلام آخر:

          شاید در انتهای این مقاله که توسط تیم مشکات گردآوری شده باشد . متوجه شده باشید که بازاریابی تنها

یک کلمه تکراری در سر تیتر روزنامه های نیازمندی کشور  نباشد .

شاید متوجه شوید که بازاریابی علم بسیار گسترده ای است که مانند هر علم دیگری نیازمند کسب آگاهی و تجربه است تا در راستای مناسب مورد استفاده قرار گیرد .

تیم با تجربه و متخصص مشکات این افتخار را دارد که اعلام کند در این زمینه تمامی شما دوستان

عزیز را همراهی کند و شما را به آنچه که می خواهید برساند . برای مشاوره رایگان و تبلیغات با ما تماس بگیرید.

پاسخ دهید